contacto

 

EGUZKI-SISTEMA BAT DISEINATZEKO IRIZPIDEAK

Eguzki-sistema bat diseinatu ahal izateko lehen-lehenik informazioa eskuratu behar dugu, aplikatu beharreko sistemarik egokiena zein den jakiteko. Edozein eguzki-sistema diseinatzeko premiazkoa den oinarrizko informazio horrek argitasun hauek eman behar dizkigu:

Erabiltzailearen premiak eta muntaketarako baldintzak.

Instalazioa egiteko erabil daitezkeen gainaldeen orientazioa eta aldapa

Tokian tokiko klima-baldintzak.

Proiektu osoari buruzko datu orokorrak

Datu horiek ezaguturik eta beharrezko simulazio-programak erabiliz era egokian diseinatu daitezke eguzki-sistemak.

Zirkulazio naturaleko eguzki-sistema baten diseinu eraginkorra lortzeko oso errazak diren kalkulu-taulak edo -programak erabiltzen dira.

Segidan, zirkulazio naturaleko eguzki-sistema termikoa kalkulatzeko taula adierazgarri batzuk erakutsiko ditugu adibide gisa.

 

KALKULU-ADIBIDEA

Aplikazioa: Termikoa

Kokalekua: Salamanca 41ºI

 

DATUAK EMAITZAK

 

Inklinazioa: 50º

I-H desbideratzea: 0º

H-ren zuzenketa : 1.00

Galera orokorrak: 15%

Erabiltzaile-kop.: 10

Litroak/egunean.erabiltzailea: 60

Kolektorearen eremua: 2.13m2

b eta m parametroak : 0.83, 4.18

Erabileraren tenperatura : 45º C

kw-h-ren prezioa: 0.1

 

Urteko eskaera: 24438 MJ

Energia/urtea.m2: 2344 MJ

Eguzki-ekarpena: 77.8%

Energia-defizita: 5414 MJ

Urtean aurrezten dena: 529

Energia laguntzailearen kostua: 151

Kolektorearen azalera: 10.7 m2

Kolektore kopurua: 5

 

 

HILEKO BALIOAK
  1 2 3 4 5 6 7

8

URT 70 13.0 5 40 520 2179 70.3 6.1
OTS 70 11.8 6 39 458 1918 68.5 9.5
MAR 70 13.0 8 37 481 2015 65.0 13.5
APIR 70 12.6 10 35 441 1845 61.5 17.1
MAI 70 13.0 11 34 442 1852 59.7 19.7
EKA 70 12.6 12 33 415 1739 58.0 22.8
UZT 100 18.6 13 32 595 2490 80.3 24.6
ABU 100 18.6 12 33 613 2568 82.8 22.6
IRAI 70 12.6 11 34 428 1792 59.7 17.5
URR 70 13.0 10 35 455 1906 61.5 11.3
AZA 70 12.6 8 37 466 1950 65.0 7.4
ABE 70 13.0 5 40 520 2179 70.3 5.2

 

HILEKO BALIOAK
  9 10 11 12 13 14 15

16

URT 6.1 1.42 8.14 8 282 6 57.7 20.4
OTS 9.5 1.3 11.61 9 358 7 44.3 33.7
MAR 13.5 1.14 14.47 9 446 10 32.8 45.3
APIR 17.1 0.99 15.91 9.5 465 13 28.7 49.3
MAI 19.7 0.88 16.30 9.5 476 16 25.4 52.6
EKA 22.8 0.84 18.00 9.5 526 20 19.9 58.2
UZT 24.6 0.88 20.35 9.5 595 24 14.8 63.3
ABU 22.6 1.01 21.46 9.5 627 23 14.7 63.4
IRAI 17.5 1.19 19.58 9 604 20 17.3 60.7
URR 11.3 1.41 14.98 9 462 14 28.0 50.0
AZA 7.4 1.56 10.85 8 376 9 39.9 38.1
ABE 5.2 1.54 7.53 7.5 278 6 58.5 19.5

 

HILEKO BALIOAK
  17 18 19 20 21 22
URT 1.66 1.41 43.7 465 21.3 1713
OTS 3.91 3.32 93.1 991 51.7 927
MAR 6.55 5.56 172.5 1837 91.1 178
APIR 7.84 6.66 199.9 2129 100.0 0
MAI 8.57 7.28 225.8 2404 100.0 0
EKA 10.47 8.90 267.0 2843 100.0 0
UZT 12.87 10.94 339.2 3612 100.0 0
ABU 13.60 11.56 358.2 3815 100.0 0
IRAI 11.89 10.10 303.1 3228 100.0 0
URR 7.49 6.36 197.3 2100 100.0 0
AZA 4.13 3.51 105.4 1122 57.5 828
ABE 1.47 1.25 38.8 412 19.0 1766

 

GORA

Harremanetarako Eguzki Panelak